Tag: Parkeer24

Real-time parkeerdata

Artikel Parkeer24 van november 2018

Het reduceren van ZOEKVERKEER op zoek naar parkeerplaatsen in een stad kan een enorme impact hebben op de omstandigheden in een binnenstad. Maar hoe zorg je ervoor dat reisinformatiediensten over de juiste informatie beschikken? Daarvoor is een centrale en zo volledig mogelijke REGISTRATIE van groot belang. Ron Peerenboom van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat …