Parkeerdata Catalogus

Real time parkeerdata van alle publiek toegankelijke on- & off street parkeerfaciliteiten in Nederland

Real time parkeerdata

Parkeren: het liefst denk je er zo min mogelijk over na en vind je gelijk een plek bij jouw bestemming. Om dat mogelijk te maken is goede data nodig. Want iedere app is zo sterk en betrouwbaar als de data waar hij gebruik van maakt. Hier vind je real time parkeerdata van alle publiek toegankelijke parkeerfaciliteiten in Nederland. Download de dataset, of bekijk de parkeerdata.

Download parkeerdataBekijk parkeerdata

De dataset bestaat uit gegevens van off street parkeergarages en -terreinen, en on street parkeerplekken, en geeft informatie over de GPS-coördinaten van de in- en uitritten, tarieven, openingstijden, uitrijtijden en het aantal beschikbare plekken.

Our story

Snel en effectief
naar de juiste plaats

Het reduceren van ZOEKVERKEER op zoek naar parkeerplaatsen
in een stad kan een enorme impact hebben op de omstandigheden in een binnenstad. Maar hoe zorg je ervoor dat reisinformatiediensten over de juiste informatie beschikken? Daarvoor is een centrale en zo volledig mogelijke REGISTRATIE van groot belang. Ron Peerenboom van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat in op de stand van zaken en de uitdagingen voor de toekomst.

Lees het artikel in Parkeer24 van nov 2018

Ministerie IenW en SHPV geven kwaliteit van parkeerdata extra impuls

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, afgekort het SHPV, werken samen om jou beter te informeren over het aantal beschikbare parkeerplaatsen in Nederland. Weten waar je kunt parkeren vermindert het (stads)verkeer en verbetert zo de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden.

Parkeerdata keten

Aan de hand van de onderstaande ‘infographics’ wordt getoond:
– Inrichting parkeerdata keten en flow statische en dynamische data
– Samenstellingsproces Parkeerdata Index
– Mobiel betalen voor straatparkeren

Documentatie en Tooling

MuConsult 2018: Rapport Maatschappelijke Baten Open Parkeerinformatie
Download
Standard Publication Dynamic Parking Data V2.0 (SPDP V2.0)
Download
Handreiking kwaliteitsverbetering Parkeerdata
Download
Parkeerdata monitor
open
Gebruikshandleiding Parkeerdata monitor
Download
PowerBI  analyse
Open
Dynamische data QPark Nederland
Download voorwaardenDownload Aanmeldformulier
Persbericht Samenwerking SHPV en Ministerie van I&W

Download